Автомобилни колела

Колелата на автомобилът служат да носят и движат колата. Освен това предните колeла насочват автомобила. Колелата се състоят от главина, джанта (шина) и съединителна част, която ги свързва.